ทภก. ต้อนรับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน ไนน์แอร์
ข่าว ทั่วไทย

ทภก. ต้อนรับ เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน ไนน์แอร์

วันที่ 12 ม.ค.62 เวลา นายภาสกร บุญเทียม หัวหน้าพนักงานเวร (04) พร้อมด้วยพนักงาน ทภก. ให้การต้อนรับผู้โดยสารพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน ไนน์แอร์ เที่ยวบินที่ AQ 1201 แบบอากาศยาน B737 เส้นทางการบินจาก กุ้ยหยาง – ภูเก็ต – กุ้ยหยาง ซึ่งเดินทางถึง ทภก. เวลา 02.00 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 160 คน นักบินและลูกเรือ จำนวน 8 คน เข้าหลุมจอดหมายเลข 15 ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.