ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดฝึก ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดฝึก ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 13.30 น. ส่วนความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดฝึกภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ณ อาคารผลิตน้ำประปา ทภก. โดยมี วิทยากรจาก บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด เป็นวิทยากรฝึกอบรม ซึ่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 8-9 ม.ค.62 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.