ทภก. ปิดการประชุม การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ปิดการประชุม การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ

วันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 11.00 น. ร.อ. ธรรมาวุธ นนทรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน) และ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานร่วมปิดการประชุม การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Security Audit) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสรุปผลการตรวจ โดยมี ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสรุปผลฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.