ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินให้กับโรงเรียนถลางพระนางสร้าง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงินให้กับโรงเรียนถลางพระนางสร้าง

วันที่ 27 ก.ย.61 เวลา 12.30 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบเงิน จำนวน 5,000.- บาท ให้กับโรงเรียนถลางพระนางสร้างเพื่อเป็นทุนการศึกษาตามโครงการ “AOT พี่อาสา” กิจกรรม “วัยใสใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2561 ซึ่งโรงเรียนถลางพระนางสร้างได้เข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้ และเข้าใจ ลดการใช้พลังงาน” โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้น้อยกว่า ร้อยละ 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.