ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ AOT พี่อาสา
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดโครงการ AOT พี่อาสา

วันที่ 10 ก.ย.61 เวลา 13.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “AOT พี่อาสา” ซึ่งเป็นโครงการที่ ทอท. จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่าอากาศยานให้กับชุมชนโดยรอบ โดยในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ฯ การดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่ง ทภก. จัดกิจกรรมฯ เป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ ทภก. และ ผภก. ได้มอบถังเคมีดับเพลิง จำนวน 8 ถัง ให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของทางโรงเรียนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.