ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกิจกรรม วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกิจกรรม วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 ก.ค.61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “วัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ “AOT พี่อาสา” ประจำปี 2561 โดยมี นางอมรรัตน์ ฝ่ายอุประ รอก.ฝกส. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งภายในกิจกรรมฯ มีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียนโรงเรียนถลางพระนางสร้าง เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานเพื่อให้นักเรียน สามารถนำความรู้จากการบรรยายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถส่งต่อความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และสามารถแนะนำหลักการปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.