ท่าอากาศยานภูเก็ต ห่วงใยสุขภาพชุมชนบ้านคอเอน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ห่วงใยสุขภาพชุมชนบ้านคอเอน

วันที่ 21 พ.ค.60 ทภก. จัดโครงการ ”ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก นายไพศาล ไชยราบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่ชุมชุนบ้านไม้ขาวซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสนามบิน พร้อมกับให้คำแนะนำและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนายแพทย์ อดิศรมนูสาร อายุรแพทย์ จากโรงพยาบาลดีบุก ณ โรงเรียนบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.