ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน

วันที่ 14 พ.ค.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ ”ท่าอากาศยานภูเก็ตห่วงใยสุขภาพชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก นายคำนิตย์ จำปาทอง กำนัน ตำบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหูฟรี แก่ชุมชุนบ้านสาคูซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสนามบิน พร้อมกับ ให้คำแนะนำและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยแพทย์หญิง สุชาดา สารัตถะ จากโรงพยาบาลดีบุก ณ โรงเรียนวัดมงคลวราราม ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.