ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมตรวจประเมินจาก OTS และ การบินพลเรือน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมตรวจประเมินจาก OTS และ การบินพลเรือน

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยการบินจาก Australian Government Office of Transport Security (OTS) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 พ.ย.59 น.ท.หญิง ลอรัตน์ มานิมนต์ ผอก.ฝมอ.ทภก. พร้อมพนักงาน ทภก. และเจ้าหน้าที่สายการบินเข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินด้านการรักษาความปลอดภัยการบินจาก Australian Government Office of Transport Security (OTS) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงาน
ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินด้านการรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินด้านการรักษาความปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.