ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จาก มอ. วิทยาเขตภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จาก มอ. วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่ 27 เม.ย.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับธุรกิจการบิน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน, การดำเนินงาน, ระเบียบและข้อบังคับของท่าอากาศยาน รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากพนักงาน ทภก. โดย ทภก. จัดวิทยากรให้ความรู้และนำเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.