ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 25 เม.ย.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคม จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับธุรกิจด้านการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานด้านธุรกิจการบิน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดย ทภก.นำเยี่ยมชมขบวนการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ ทุกขั้นตอน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.