ท่าอากาศยานภูเก็ต จัด โครงการ HKT Phuket Culture
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัด โครงการ HKT Phuket Culture

วันที่ 24 เม.ย.60 ทภก.จัด “โครงการ HKT Phuket Culture” กิจกรรมสาธิตการเขียนผ้าบาติกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์บาติกบ้านท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ระบายสีลงบนพื้นผ้าบาติกเป็นการเปิดกิจกรรมฯ และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้โดยสารชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.