ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 20 เม.ย.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจด้านการบิน จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน ระบบการทำงานของท่าอากาศยานเพื่อนำมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ประกอบการเรียนการสอนต่อไป โดย ทภก.นำเยี่ยมชมขบวนการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ ทุกขั้นตอน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.