ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่ 19 เม.ย.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิเทศศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตามโครงการ FIS ผลิตบัญฑิตสู่สากล รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ พัฒนาบุคลิกภาพ และเรียนรู้มารยาทการอยู่ร่วมกับสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ในการประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา โดย ท่าอากาศยานภูเก็ตนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.