ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วันที่ 28 พ.ย.59 ทภก. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเชิงกลยุทธ์ สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) พร้อมนำเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

Post Comment