ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 มี.ค.60 ร.ต.ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต(สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายสัญชัย สุวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ พร้อมคณะ จำนวน 2 คน เข้าหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น “ตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ ” โดยจัดคณะผู้แทนออกพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาการขนส่งโลจิสติกส์ โดย ทภก. บรรยายสรุปเรื่อง อัตราการเติบโตของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวนเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และแนวโน้มการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.