ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จาก เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ จาก เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 8 ก.พ.60 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการของสนามบิน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดย ทภก. นำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.