คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร
ข่าว ภูเก็ต

คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร

วันที่ 6 ก.พ.60 พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ นายมานิต นิธิประทีป และนายวราห์ ทองประสินธุ์ คณะกรรมการ ทอท. พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) เข้ารับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการให้บริการของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก. โดยมี นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทภก.
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.