ตรวจบัตรนอกอาคาร (X-Terminal) เพื่อความสะดวกผู้โดยสาร
ข่าว ภูเก็ต

ตรวจบัตรนอกอาคาร (X-Terminal) เพื่อความสะดวกผู้โดยสาร

วันที่ 31 ม.ค.60 ทภก. เปิดใช้อาคารตรวจบัตรโดยสารภายนอกอาคารผู้โดยสาร (X-Terminal) เพื่อบรรเทาปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตโดยให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบินแรก สายการบิน azurair เที่ยวบินที่ ZF 7732 ต้นทาง Phuket ปลายทาง Moscow ประเทศรัฐเซีย มีจำนวนผู้โดยสาร 336 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตเมื่อเวลา 13.45 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.