ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 51/2563 เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) การนี้ นายสุนทร ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการเขตการบิน (รอก.ฝปข.ทภก.) และแพทย์หญิง ดารุณี บุตรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.สพท.ทภก.) เป็นตัวแทนท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.