ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดโครงการ กอญ. พบพนักงาน
ข่าว ภูเก็ต

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) จัดโครงการ กอญ. พบพนักงาน

วันที่ 16 ก.ย.63 เวลา 13.30 น. นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) เป็นประธานในโครงการ “กอญ. พบพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต” เพื่อมอบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) พร้อมตอบคำถาม, รับฟังปัญหา และคำเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างผู้บริหารกับพนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการนี้ นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคล และอำนวยการ) (รญอ.), นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน (ผอก.สบวท.), เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) และคณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมฯ ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.