ทภก. ร่วม ประชุม พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร สำหรับแหล่งท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วม ประชุม พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร สำหรับแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 31 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารสำหรับแหล่งท่องเที่ยว และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการกิจการด้านอาหาร ในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวด้วยศักยภาพความมั่นคงด้านสุขภาพ ท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ในการนี้ นายภาคิน ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝทอ.ทภก.) เข้ารับป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.