ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรม รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรม รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 11 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นางวิจิตรา ประทีป ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ผอก.ฝผง.ทภก.) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนและสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2563 เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงการดูแล รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่ในชุมชน ณ บริเวณหาดไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.