ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วม ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จัด โครงการ Plus 1
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วม ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จัด โครงการ Plus 1

วันที่ 21 ก.ค.63 เวลา 13.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ให้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ในการนี้ นางนัยนา ยอดระบำ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะ และนางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) รภก.(สธ.) มอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยโครงการฯได้จัด ณ ห้องโถงเช็คอิน อาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.