ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) รณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) รณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 20 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2563 เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ทุกคนในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ ในการนี้ นายเกรียงศักดิ์ ชนะศึก ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ผอก.สคท.ฝมอ.ทภก.) และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.