ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมรักษาความสะอาด หาดทรายแก้ว
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมรักษาความสะอาด หาดทรายแก้ว

วันที่ 16 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563 เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ทุกคนในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ ในการนี้ จ่าอากาศเอก วิสิทธิ์ ศิริโสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (รอก.ฝรภ.ทภก.) และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณหาดทรายแก้ว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.