รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ
ข่าว ภูเก็ต

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ

วันที่ 15 ม.ค.60 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางนิภา ชัยเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พลโท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลตำรวจตรี ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และ นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ รภก.(ปร.) รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีฯ องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จปฏิบัติพระภารกิจ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูเก็ต ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.