ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมแผนการเตรียมรับ ผู้เดินทางจากต่างประเทศ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมแผนการเตรียมรับ ผู้เดินทางจากต่างประเทศ

วันที่ 19 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.) เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานประจำช่องทาง เข้า-ออก ท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 เรื่องแผนการเตรียมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ โดยมี หน่วยงานราชการ,ผู้ประกอบการ และสายการบิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.