ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เปิดทำการ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เปิดทำการ

วันที่ 16 มิ.ย.63 เวลา 14.20 น. เรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.), นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.สธ.)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต มอบหน้ากากผ้า ให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินขาเข้า FD3029 ผู้โดยสารจำนวน 110 คน / เที่ยวบินขาออก FD3030 ผู้โดยสารจำนวน 120 คน

เพื่อเป็นการต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เปิดทำการ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.