ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก เที่ยวบินอพยพส่วนบุคคล
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก เที่ยวบินอพยพส่วนบุคคล

วันที่ 23 พ.ค.63 เวลา 12.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับเที่ยวบินอพยพส่วนบุคคล ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – สมาพันธรัฐสวิส รวมผู้โดยสารชาวออสเตรีย จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเที่ยวบินดังกล่าวได้รับการประสานจากสถานอัครราชฑูตสมาพันธรัฐสวิส ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อใช้ในภารกิจอพยพผู้โดยสารกลับประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.