ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุม เตรียม เปิดให้บริการ ผู้โดยสารภายในประเทศ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุม เตรียม เปิดให้บริการ ผู้โดยสารภายในประเทศ

วันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 15.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (เฉพาะการเดินทางภายในประเทศเท่านั้น) ร่วมกับผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.