ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก สายการบิน S7 ภูเก็ต – รัสเซีย
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวก สายการบิน S7 ภูเก็ต – รัสเซีย

วันที่ 24 เม.ย.63 เวลา 11.15 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารของสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S75712 ซึ่งมีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ต – ประเทศรัสเซีย รวมผู้โดยสาร จำนวน 193 คน ซึ่งเป็นเที่ยวบินพิเศษที่เดินทางมารับผู้โดยสาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีพนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต,เจ้าหน้าที่สายการบิน และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.