ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 เม.ย. 63 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต อำนวยความสะดวกให้กับจังหวัดภูเก็ต นำสารคัดหลั่ง ของประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และ อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้นอากาศยานของกองทัพอากาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อนำไปตรวจตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.