ทอท. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
ข่าว ภูเก็ต

ทอท. ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 7 เม.ย.63 ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในท่าอากาศยานภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีมาตรการในการจำกัดช่องทางเข้า – ออก อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต (Terminal Screening) เป็นประจำทุกวัน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.