ท่าอากาศยานภูเก็ต รายงานจุดคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวัง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต รายงานจุดคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวัง

วันที่ 29 มี.ค.63 ท่าอากาศยานภูเก็ตรายงานจุดคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดติดเชื้อ COVID – 19 มีมาตรการในการจำกัดช่องทาง เข้า – ออก อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูเก็ต(Terminal Screening) ดังนี้

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ชั้น 1 ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld infrared thermometer)
ประตูทางเข้า – จุดคัดกรอง ณ ประตูทางเข้า หมายเลข 2 , 5
ประตูทางออก – จุดคัดกรอง ณ ประตูทางออก หมายเลข 1 ,4 ,6

ชั้น 2 ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld infrared thermometer)
-จุดคัดกรอง ณ ทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ชั้น 3 ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน (Thermoscan)
-จุดคัดกรอง ณ ประตูทางเข้าหมายเลข 2
ชั้น 3 ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld infrared thermometer)
ประตูทางเข้า – จุดคัดกรอง ณ ประตูทางเข้า หมายเลข 1
ประตูทางออก – จุดคัดกรอง ณ ประตูทางออก หมายเลข 3

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ชั้น 1 ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld infrared thermometer)
ประตูทางออกหมายเลข 1 (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)

ชั้น 2 ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld infrared thermometer)
ประตูทางออก – จุดคัดกรอง ณ ประตูทางเข้า หมายเลข 2 , 3
ประตูทางออก – จุดคัดกรอง ณ ประตูทางออก

ประตูช่องทาง 1 และ 3
ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld infrared thermometer)

อาคารดับเพลิง ท่าอากาศยานภูเก็ต
ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld infrared thermometer)
-หน้าประตูทางเข้าอาคารดับเพลิง ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.