ท่าอากาศยานภูเก็ต ตรวจ คัดกรองผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสาร
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ตรวจ คัดกรองผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสาร

วันที่ 26 มี.ค.63 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการตรวจเช็คจุดคัดกรองผู้โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และถูกต้องตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจ่ายเชื้อไวรัส Covid-19 และเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ตด้วยอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.