ทอท. ติดตั้งจุดให้บริการ ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
ข่าว ภูเก็ต

ทอท. ติดตั้งจุดให้บริการ ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 11.30 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการสำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ในการกรอกเอกสาร ต.8 ผ่าน AOT Airports Application ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการผู้โดยสารขาออกภายในประเทศทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 และเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามการเดินทางของประชาชน เข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ทางอากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.