ทภก.มีมาตรการจำกัดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.มีมาตรการจำกัดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร

วันที่ 23 มี.ค.63 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีมาตรการจำกัดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสารทั้งสองอาคารฯ เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่จะผ่าน เข้า-ออก ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งสองอาคารฯ ของท่าอากาศยานภูเก็ต (Terminal Screening) หากกรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.3 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พักรอ 10 นาที และทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง ซึ่งหากยังตรวจพบอุณหภูมร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคารผู้โดยสารฯ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.