ทภก.มีมาตรการจำกัดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร
ข่าว ภูเก็ต

ทภก.มีมาตรการจำกัดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร

วันที่ 23 มี.ค.63 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีมาตรการจำกัดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสารทั้งสองอาคารฯ เพื่อคัดกรองผู้โดยสารที่จะผ่าน เข้า-ออก ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งสองอาคารฯ ของท่าอากาศยานภูเก็ต (Terminal Screening) หากกรณีพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.3 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พักรอ 10 นาที และทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง ซึ่งหากยังตรวจพบอุณหภูมร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคารผู้โดยสารฯ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.