ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัส

วันที่ 22 มี.ค. 63 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 (Social Distancing)

1.ปรับเปลี่ยนการจัดวางเก้าอี้สำหรับพักคอยผู้โดยสารโดยให้เว้นระยะห่างกัน ทั้งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตลอดจนร้านอาหารในท่าอากาศยานทั้งหมด

2.ร้านอาหารสวัสดิการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดโต๊ะอาหารให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

3.ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งการยืนเข้าแถว โดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร (Social Distancing) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.