ทภก. ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการ ผู้โดยสารขาเข้า ต.8 ผ่าน AOT
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการ ผู้โดยสารขาเข้า ต.8 ผ่าน AOT

วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 00.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ดำเนินการติดตั้งจุดให้บริการผู้โดยสารขาเข้า ในการกรอกเอกสาร ต.8 ผ่าน AOT Airports Application สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องมีเอกสารประกอบการเดินทางดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ที่ยืนยันว่ามีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อ COVID-19
2. ประกันที่คุ้มครองการรักษาในประเทศครอบคลุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

โดยในส่วนของผู้โดยสารชาวไทยนั้นจะต้องมีเอกสารรับรองของแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (FIT TO FLY) และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชฑูตไทย สถานกงศุลใหญ่หรือกระทรวงการต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามนอกจากการอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสาร ต.8 แล้วนั้น ท่าอากาศยานภูเก็ต ยังมีการให้บริการแอลกฮอลล์เจลล้างมือเพื่อบริการผู้โดยสารและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.