ทภก. ร่วมโครงการ เก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมโครงการ เก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม

วันที่ 13 มี.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเก็บขยะใต้ทะเลแหล่งปะการังเทียม เพื่อเป็นการดูแล รักษา ทำความสะอาดบริเวณแนวปะการังเทียมที่จัดวางตั้งแต่ปี 2553 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด ในการนี้ นายจิรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณชายหาดอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.