ทภก. ให้การต้อนรับ คุณอริส อเล็กซ์ซิโอ
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ให้การต้อนรับ คุณอริส อเล็กซ์ซิโอ

วันที่ 10 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. คุณอริส อเล็กซ์ซิโอ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตฝ่ายคมนาคม กระทรวงกิจการภายใน และ คุณเกวลิน ล้อมวงษ์ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าพบ เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เนื่องในโอกาสที่คุณอริส อเล็กซ์ซิโอ เข้ามารับตำแหน่งใหม่ประจำประเทศไทย และหารือโครงการความร่วมมือระหว่าง Aviation and Maritime Security Division (AMS) Department of Home Affairs กับท่าอากาศยานภูเก็ต ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรของท่าอากาศยานภูเก็ต ในด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน การควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนดของ International Civil Aviation Organization (ICAO) ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.