ทภก. นำเสนอ ประเมินมาตรฐานความปลอดภัย องค์กรการบินพลเรือน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. นำเสนอ ประเมินมาตรฐานความปลอดภัย องค์กรการบินพลเรือน

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมาธิการคมนาคม เป็นประธานในการประชุมเพื่อนำเสนอผลการตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ International Civil Aviation Organization (ICAO) ของท่าอากาศยานภูเก็ต และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาดังกล่าว ในการนี้ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ทภก. ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.