ต้อนรับเอกอัครราชฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับเอกอัครราชฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 ม.ค.60 นายวุฑิศร โรจนะบุรานนท์ รภก.(ปร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทภก.ให้การต้อนรับ Mr. Glyn T. Davies เอกอัครราชฑูตอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต และได้นำเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Post Comment