ทภก. ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงาน ด้านจราจร
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงาน ด้านจราจร

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. นาวาอากาศตรี ยศ ผึ้งสีใส ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดการสัมมนาให้กับพนักงานและลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ที่ทำหน้าที่ด้านการจราจร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการจัดการจราจรภายในเขตท่าอากาศยานภูเก็ต ตามแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานภูเก็ต จัดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.