ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมร่วม ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุมร่วม ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

วันที่ 1 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องศูนย์ EOC (Emergency Operations Center) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะในเรื่องของการยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในส่วนของการเพิ่มกำลังพล การฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้อาคาร X-Terminal ซึ่งเป็นอาคารที่มีระบบปรับอากาศ และห้องน้ำแยกออกมาจากผู้โดยสารทั่วไป เป็นพื้นที่คัดกรอง ตามแผนฉุกเฉินบทที่ 13 ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.