ทภก. ฝึกอบรมหลักสูตร ประเมินภายใน  จัดการอาชีวอนามัย
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ฝึกอบรมหลักสูตร ประเมินภายใน จัดการอาชีวอนามัย

วันที่ 27 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001:2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO45001:2018 และเพื่อให้สามารถขอรับรองมาตรฐานดังกล่าวได้ภายในปีงบประมาณ 2563 จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.