ทภก. ร่วมกิจกรรม ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชน
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วมกิจกรรม ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชน

วันที่ 26 ก.พ. 63 นายกฤษฐพนธ์ เครืออินทรนล รองผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกิจกรรม ความปลอดภัยในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 2563 (Safety to school 2020) พร้อมมอบถังดับเพลิงให้กับโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ กิจกรรมจัดขึ้นโดยทางชมรมความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชน และให้สมาชิกชมรมความปลอดภัยจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายได้มีส่วนร่วมกิจกรรม CSR ในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีวินัยในเรื่องความปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านอ่านน้ำบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.