ทภก. ต้อนรับ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ต้อนรับ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 14.30 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือในการจัดกิจกรรมรณรงค์การให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.