ทภก. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า

วันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ภัคดีรักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าร่วมถึงวิธีการแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น และเพื่อลดปริมาณข้อร้องเรียนของลูกค้า

โดยจัดการสัมมนาในระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม Thanyapura Health & Sport Resort Phuket จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.